PLAATSELIJK SPORTSTIMULERINGS FONDS

Doel:

Het PSF stelt zich ten doel, financiële steun te verlenen aan verenigingen die door extra activiteiten mensen motiveren/stimuleren tot deelname aan sportbeoefening. De in het fonds gestorte gelden zullen worden uitgekeerd aan verenigingen, lid van de Sportraad Venlo, uit de Gemeente Venlo, volgens een bepaalde toetsingsformule.

De toetsingsformule bevat de volgende elementen:

Subsidieaanvragen worden getoetst aan de hand van gegevens, welke worden verstrekt door de eigen vereniging of door de sectie. Tevens kan informatie worden afgeleid van gegevens uit bijv. de media of aangeleverd door collega-verenigingen. De informatie dient te worden aangeleverd bij het bestuur van de Sportraad Venlo. Een jaarlijks te benoemen werkgroep zal de informatie beoordelen en een advies doen uitgaan naar het bestuur van de Sportraad Venlo, betreffende eventuele toekenning.

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws