Organisatie:

Sportraad Venlo is belangenbehartiger van de Venlose sportverenigingen. Alle in de Gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen kunnen lid zijn van Sportraad Venlo. Het gekozen bestuur vertegenwoordigt de Sportraad Venlo. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Sportraad erkend als een adviesorgaan. Minimaal zes keer per jaar is er overleg tussen het Sportbedrijf en de Sportraad. Ook daarnaast is er veelvuldig contact, omdat de Sportraad Venlo fungeert als schakel tussen de gemeente en de sportverenigingen.

Doelstelling:

Sportraad Venlo stimuleert- en bevordert de sportbeoefening (in de ruimste zin van het woord) voor alle inwoners van de Gemeente Venlo. De Sportraad doet dit door regelmatig in overleg te treden met de Gemeente Venlo, de in de Gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen en andere (aan sport gelieerde) maatschappelijke organisaties.
Verder kan de Sportraad Venlo zelf activiteiten organiseren om de sportbeoefening te bevorderen en te stimuleren (o.a. Sportmarkt).

Taken en bevoegdheden:

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders
  • op gebied van o.a. subsidies en tarieven, beleidsnotities, investeringsplannen met
  • betrekking tot verenigings- en gemeentelijke sportaccommodaties;
  • Het ondersteunen en begeleiden van sportverenigingen om hun taken/werkzaamheden
  • goed te kunnen uitvoeren;
  • Het verzorgen van documentatie en het geven van informatie en voorlichting op het gebied
  • van sport;
  • Minimaal zes keer per jaar overleg voeren met het Sportbedrijf over allerhande
  • onderwerpen op het gebied van sportbeoefening;

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws