JAARVERGADERING:

Jaarlijks (meestal in mei) wordt er voor alle aangesloten verenigingen van de Sportraad Venlo een jaarvergadering georganiseerd. Meestal is ook de wethouder Sportzaken en een afvaardiging van het Sportbedrijf van de Gemeente Venlo aanwezig.
Tijdens deze jaarvergadering worden de leden onder andere bijgepraat over wat er zoal speelt op het gebied van de sport binnen de Gemeente Venlo en worden de (eventuele) toekenningen uit het Plaatselijk Sportstimulerings Fonds (PSF) bekend gemaakt.

De jaarvergadering van Sportraad Venlo wordt opgesplitst in 2 delen.
In het eerste deel worden de vaste items van de ledenvergadering afgewikkeld en in het tweede deel is ruimte voor een (voor alle sportverenigingen) interessant- en actueel thema;

Agenda jaavergadering in hoofdlijnen:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda 
 3. Mededelingen 
 4. In- en uitgaande post
 5. Verslag jaarvergadering afgelopen jaar
 6. Jaarverslag Sportraad Venlo afgelopen jaar
 7. Financieel verslag afgelopen jaar
 8. Verslag kascontrole
 9. Benoeming kascontrole-commissie
 10. PSF-Fonds: toekennen/bekendmaken cheque
 11. Bestuursverkiezing
 12. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

     Ná de pauze is er aandacht voor een interessant- en actueel thema bij de sportverenigingen.

 

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws