JAARVERGADERING:

De Sportraad is ingesteld middels een raadsbesluit en is een adviesorgaan voor het College van B&W voor zaken, die te maken hebben met de georganiseerde sport in Venlo.
De Sportraadgeeft gevraagd of ongevraagd, meestal schriftelijk, advies. Leden van het bestuur van de Sportraad hebben zitting in tal van commissies om de stem vanuit de sportgemeenschap te laten horen in de samenleving. Ook proberen leden van het bestuur zoveel mogelijk commissievergaderingen bij te wonen, die sportzaken op de agenda hebben.
De sportraad heeft een bestuur dat nu bestaat uit 9 leden, die gekozen zijn uit de aangesloten sportverenigingen. De algemene ledenvergadering kiest uit een van de 9 leden de voorzitter.

Momenteel zijn er circa 180 verenigingen lid van de Sportraad welke hiermee het merendeel van de georganiseerde sport in Venlo vertegenwoordigt, inclusief Tegelen en Belfeld en na 1 januari 2010 ook Arcen, Lomm en Velden.

Aangesloten verenigingen Sportraad

Alle sportverenigingen in Venlo kunnen lid worden van de Sportraad. Het lidmaatschap kost
€ 10,= per jaar en wordt gebruikt om de Venlose sport te stimuleren. Kosten, die de Sportraad (hoofdzakelijk het bestuur) maakt worden gedekt door de gemeente Venlo.

Aanmelden/Mutatie verenigingen Sportraad volg deze link!

 

Sportverenigingen/stichtingen in Venlo kunnen Sportraadlid worden of mutaties doorgeven via de Aanmelden optie in het menu of door gebruk te maken van één van onderstaande formulieren:
pdfaanmeldformulier.pdf 
pdfmutatieformulier.pdf

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws