Reminder Algemene Ledenvergadering, donderdag 2 juni 2016

BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.
Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Donderdag 2 juni 2016 / Tijdstip: 19.30 uur
SVB Blerick 
Sportpark ’t Saorbrook - Baasdonkweg 25 - 5928 NR Venlo-Blerick

Download link t.b.v de stukken voor deze Algemene Ledenvergadering
de stukken zullen één week voor de ALV compleet zijn.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2015.
 5. Jaarverslag Sportraad 2015/2016.
 6. Financieel verslag 2015.
 7. Verslag Kascontrole, benoeming kascontrole-commissie.
 8. PSF-Fonds: toekennen cheque.
 9. Bestuurszaken:
  • Voornemen ontbinding Sportraad
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting rond de klok van 21:30uur

Namens het Bestuur

Jo Schreurs Voorzitter
Wim Pollux Secretaris
Sjoerd Heldens Penningmeester

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws