Algemene Ledenvergadering, dinsdag 2 juni 2015

thumb meeting-663326 1280 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uur
Venlosche Boys Sportcomplex "Alde Wielerbaan"
Nachtegaalweg 4, 5915 BV Venlo
Tel.nr.: 077-3511534

Download agenda, notulen ALV 2014 en jaarverslag 2014/15 via deze link

Agenda eerste gedeelte, bestemd voor aangesloten leden Sportraad Venlo.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014.
 5. Jaarverslag Sportraad 2014/2015.
 6. Financieel verslag 2014.
 7. Kascontrole.
 8. Benoeming kascontrole-commissie.
 9. PSF-Fonds: toekennen cheque.
 10. Bestuursverkiezing:
 11. Voordracht benoeming nieuwe leden.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Pauze: van 20.30 uur – 20.50 uur.

Agenda tweede gedeelte: toegankelijk voor alle sportverenigingen van Venlo:

HOE GAAN DE VERENIGINGEN MET AANPASSINGEN VAN TARIEVEN/SUBSIDIES OM ??

Sluiting rond de klok van 22.00 uur

Namens het Bestuur

Jo Schreurs Voorzitter
Casper Tielen Secretaris
Sjoerd Heldens Penningmeester

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws