SUBSIDIEBELEID GEMEENTE VENLO

Er zijn verschillende gemeentelijke subsidiesoorten waarvoor sportverenigingen in aanmerking komen. De Gemeente Venlo is voornemens om een geheel nieuw subsidiebeleid voor sportverenigingen te ontwikkelen. Voor 2011 gelden de onderstaande overgangsregelingen.
Via onderstaande links opent u de beleidsregel waarin de voorwaarden en subsidiebedragen te vinden zijn.

- subsidieregel sportverenigingen:

(subsidieregeling voor sportverenigingen die sportactiviteiten aanbieden aan met name jeugdleden (tot 23 jaar) en gehandicapte leden);
pdfsubsidie sportverenigingen jeugdsport.pdf

- subsidieregel sportstimuleringsactiviteiten en aanschaf van materiaal:

(eenmalige subsidie voor het organiseren van bijzondere incidentele activiteiten in het belang voor de plaatselijke sport en voor aanschaf van sportmateriaal die niet gedekt kan worden uit de reguliere begroting);
pdfsubsidie sportstimuleringsactiviteiten.pdf

- subsidieregel topsport en prestaties:

(eenmalige subsidie is bedoeld voor organisaties of individuen die actief zijn op topsportniveau en dient ter ondersteuning van extra kosten die gepaard gaan met het sporten op topniveau);
pdfsubsidie topsport en prestaties.pdf

- subsidieregel sportinvesteringen:

(eenmalige subsidie voor een investering die direct noodzakelijk is voor de beoefening van een bepaalde -door NOC/NSF erkende- tak van sport); In de subsidieregels wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening Venlo.
pdfsubsidie sportinvesteringen.pdf

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws