SPORTBELEID GEMEENTE VENLO

Er zijn verschillende gemeentelijke beleidsnotities die betrekking hebben op- en van invloed kunnen zijn voor het goed functioneren van sportverenigingen in de Gemeente Venlo.Via onderstaande links opent u de beleidsnotities/rapportages waarvan de Sportraad Venlo denkt dat ze voor sportverenigingen van belang zijn.

– "Venlo meer in beweging":

(De sport- en beweegnota van de Gemeente Venlo voor 2008 tot en met 2013 met
daaraan verbonden het uitvoeringsprogramma);

- Tussennota "Venlo meer in beweging";

(De eerste meting en evaluatie op de jaren 2008, 2009 en het begin van 2010 van de
sport- en beweegnota "Venlo meer in beweging");

- "Dat doe je gewoon":

(Het vrijwilligersbeleid van de Gemeente Venlo met o.a. achtergrondinformatie over al
het vrijwilligerswerk en het te voeren beleid gericht op een duurzame ontwikkeling);

- "Ruimte voor Sport":

(In deze nota wordt richting gegeven aan het grondgebruik van de gemeentelijke
sportvoorzieningen in de Gemeente Venlo tot en met 2020);

- "Eindrapportage zwemvoorzieningen Gemeente Venlo":

(Een rapportage over hoe om te gaan met de zwemvoorzieningen in de Gemeente Venlo
in de periode 2010 tot 2020);

 

Sportraad Venlo heeft inmiddels een advies gegeven over de notitie "Ruimte voor Sport" en de "Eindrapportage zwemvoorzieningen Gemeente Venlo";

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws