SAMENVATTING OVERLEG:

Vergaderingen Sportraad met Sportbedrijf

Het bestuur van de Sportraadheeft een zes-wekelijks overleg met het Sportbedrijf.

Dit overleg heeft een meervoudig karakter:

 • Informatieverstrekking vanuit de gemeente richting de Venlosesport;
 • Bespreking van actuele zaken;
 • Bespreken van actuele en structurele problemen;
 • Het voorbespreken en voorbereiden van adviezen van de Sportraadrichting college van B&W;
 • Het bespreken van actuele beleidszaken rond sport;
 • Het meedenken en vormgeven van langere termijn beleidszaken;

Wat is er zo al besproken op het laatste gezamenlijk overleg:

 1. Doorspreken vorig verslag en actielijst
  • Nieuwe opzet adviesraden Venlo;
  • Stand van zaken verenigingsmonitor;
  • Meeliften buitensportverenigingen energieleverancier Gemeente Venlo;
  • Eindrapportage "Venlo in beweging 2008-2013";
  • Stand van zaken nieuwe zwembadnota 2012;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Voortgang projecten per combinatiefunctionarissen;
 4. Kadernota 2013 - 2015;
  • Stand van zaken;
  • Besluitvormingstraject;
  • Inspraakmogelijkheden bij Gemeenteraad;
 5. Vragen vanuit de Sportraad Venlo:
  • Sportimpuls: subsidiëring, kansen voor verenigingen;
  • Betekenis/rol "Huis voor de Sport";
  • Verbouwing "Egerbos II" en aanpassing tennishallen Boekend;
  • Plan van Aanpak Beleidsplan 2013-2017;
  • Stand van zaken Sportgala;
 6. Rondvraag en sluiting

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws