Welkom bij de Sportraad Venlo.

De Sportraad Venlo is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.
De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral voor haar leden (sportverenigingen en -stichtingen) op:

- belangenbehartiging in overlegstructuren
- bevordering van de sport in Venlo in al haar verschijningsvormen
- stimulering van de sportdeelname in Venlo
- bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning
- gebied- en sportspecifieke afstemming in samenwerking

Sportraad Venlo

Al meer dan vijftig jaar behartigt de Sportraad de belangen van Venlose sportverenigingen. Sport is belangrijk voor Venlo. Het is meer dan beweging en ontspanning: het verbroedert, is het sociale cement van onze stad. Sport is ook gezond natuurlijk. De prachtige ligging van onze stad zorgt voor unieke sportmogelijkheden, lang niet altijd binnen. Waar in Nederland kun je zo prachtig mountainbiken als in onze eigen 'voortuin', de Maasduinen?

Sport is in Venlo mogelijk door de inzet van vrijwilligers, waar nodig met steun van de gemeente. De Sportraad is in haar geschiedenis vaak de verbinder geweest van beide partijen.
De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Op deze site is allerhande informatie te vinden voor alle sportverenigingen uit de gehele gemeente Venlo.

Mocht er nog informatie ontbreken en/of via de diverse links niet te vinden te zijn, laat het ons dan weten! Samen kunnen we een optimaal sportklimaat creëren! 
Wellicht kunt u uw vraag of probleem via ons contactformulier naar ons toesturen en wij zorgen dat u zo snel mogelijk een antwoord krijgt. Al met al de moeite waard om onze site regelmatig te bezoeken. Wij wensen u veel plezier met het bekijken van onze site.

Bedankt voor uw bezoek en wellicht..............…tot weer eens!

Deze website is geen officiële uiting van de Sportraad Venlo. De Sportraad Venlo aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud weergegeven op deze website. Het geschrevene op deze website zijn informatief en bindt de Sportraad Venlo extern niet. Officiële uitingen kunt u schriftelijk bij de Sportraad Venlo aanvragen, welke u dan ook schriftelijk worden bevestigd.

Info Sportraad Venlo

De Sportraad Venlo is het Adviesplatform, Belangenbehartiger en Intermediate van de in de gemeente Venlo gevestigde sportverenigingen.

Postadres

Contactformulier thumb enveloppe

Volg ons op Facebook

facebook-like

Laatste nieuws

 Talentendag Tegelen  De Sportraad kreeg het verzoek om samen met Jonger Oranje en VVV-Venlo de Jonger Talentendag promoten. De doelstelling van dee...
BELANGRIJKE uitnodiging i.v.m. ontbinding Sportraad Venlo.Tenminste 2/3 van de leden dienen hiervoor aanwezig te zijn   Uitnodiging Algemene...
 Aan:  Alle aangesloten verenigingen van Sportraad Venlo. Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDinsdag 2 juni 2015 / Tijdstip: 19.30 uurVenlosche Boys...
Meer inNieuws